OL sølv i seiling 1952 i 5,5 m klassen med båten Encore.

Peder Lunde (sen.) er andre generasjon av den kjente seilerfamilien Lunde. Som rormann fikk han OL-sølv i 1952 og har i tillegg ervervet seg 7 kongepokaler.
Peder Eugen Lunde (sen.) (25.05.1918 - 26.12.2009)
Vibeke Lunde (21.03.1921 - 12.08.1962) søster av Falkum-Hansen og gift med Peder Lunde (sen.)
Børre Falkum-Hansen (13.08.1919 - 24.06.2006)