NORSK IDRETTS ÆRESGALLERI

Norges fremste idrettsutøvere gjennom tidene

Æresgalleriet består av Norges fremste utøvere og lag gjennom tidene, som alle har vist en fremragende idrettsprestasjon og er blitt belønnet for dette ved å bli oppnevnt i Æresgalleriet / «Norsk Idretts Hall of Fame»

Utøvere på tilsvarende plan som fremdeles er toppaktive vil først bli vurdert når deres toppidretts-karriere er avsluttet.